';

Daniel Širota

Fine Event & Catering

Catering zahŕňa:

 • Rauty                                    Bankety
 • Firemné akcie                     Team bildingy
 • Živé varenia                        Plesy a Bály
 • Grill Party                            Svadobné hostiny
 • Degustačné a tematické večere
Image module

Daniel Širota

Fine Event & Catering

Image module

Catering zahŕňa:

 • Rauty                                    Bankety
 • Firemné akcie                     Team bildingy
 • Živé varenia                        Plesy a Bály
 • Grill Party                            Svadobné hostiny
 • Degustačné a tematické večere

Unikátne jedlo pre unikátne príležitosti

Danile Širota

0
ROKOV
ZBIERANIA SKÚSENOSTÍ A PRAXE
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Unikátne jedlo pre unikátne príležitosti

Danile Širota